U bent hier: Home / Onderwijs / Naar school

Naar school

Kinderen in verschillende delen van de wereld hebben vanwege hun status geen of moeilijk toegang tot onderwijs. Bovendien verschilt het curriculum van land tot land. Er zijn dus grote verschillen tussen het schoolsysteem in Suriname, in Vlaanderen en in Nederland. Hieronder vindt u een vergelijking van deze diverse systemen.


Naar school in Suriname


De werking van de school in Suriname


De kwaliteit en de beschikbaarheid van het onderwijs in Suriname variëren in functie van de woonplaats van de kinderen. Kinderen die naar school in de hoofdstad gaan hebben gekwalificeerde leerkrachten maar de kinderen die in het binnenland naar school gaan niet. Er zijn ongeveer 350 basisscholen ni Paramaribo. Het schoolonderwijs is verplicht tot de leeftijd van 12 omdat het secundair onderwijs betalend wordt maar nadien moeten sommige kinderen stoppen met school om hun ouders te helpen.

De schooldag begint er met het zingen van het volkslied (God zij met ons). Alle kinderen in Suriname tot en met een MULO-niveau moeten een schooluniform dragen om geen onderscheid in afkomst te maken. MULO is de afkorting van Meer Uitgebreid Lager Onderwijs. Dat is een Nederlands schooltype na de lagere school dat ook een soort van technisch onderwijs is.

                                                                                                                                                                                                                                                                

Ze moeten in stilte naar hun klas gaan. Het schooljaar start in oktober en loopt tot augustus. De school begint om 8 uur en sluit om 13 uur want het klimaat is tropisch dus het is te warm om lessen te volgen in de namiddag.

Suriname studenten.JPG                                    UniformSuriname&.JPG      UniformSuriname.jpg
 Dat is een school in Brokoponto, een provincie in het binnenland.                                                 Studenten met hun uniform in Julius Lobato school O.S                                                                                                                                                                                                    beekhuizen in Paramaribo.

Op vierjarige leeftijd gaan de kinderen naar de kleuterschool en volgen hier een tweejarig programma. Het kost niets. Bijna de helft van de kleuterscholen behoort vaak tot het openbaar onderwijs. Andere kleuterscholen zijn vaak scholen van religieuze gemeenschappen die worden gesubsidieerd door de overheid. Hier leren ze schrijven, een beetje berekenen en schrijven zoals in België.

Vanaf 7 tot 12 jaar volgen de leerlingen het lager onderwijs.Het merendeel van de leerkrachten in het kustgebied bevoegd zijn. Er zijn verschillende talen in Suriname, dus kunnen de ouders beslissen waar hun kinderen naartoe zullen gaan en in welke taal ze onderwijs zullen gaan. 

Daarna gaan de leerlingen naar het secundair onderwijs waarop alleen het Nederlands wordt onderwezen. De tweede verplichte taal is het Engels of het Spaans. Het secundair onderwijs bestaat uit het Voortgezet Onderwijs voor Junioren (VOJ) en het Voortgezet Onderwijs voor Senioren (VOS).

Het VOJ bestaat uit een algemeen vormende studierichting MULO en beroepsgerichte opleidingen onder andere het Lager Technisch Onderwijs.

VOS bestaat ook uit algemeen vormende beroepsgerichte opleidingen onder andere het Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs of het Natuurtechnisch instituut.


In Suriname is er alleen maar één universiteit: de Anton de Kom Universiteit. Er zijn er ongeveer dezelfde opleidingen net als in België.

Logouniversiteit.png
UniversiteitSuriname.jpg                                                                     LogoAntonDeKomUniversiteit.pngLogoAntonDeKomUniversiteit.png
     Het is Anton de Kom Universiteit in Paramaribo.                                                                                           Logo van de universiteit

 


Naar school in Vlaanderen


Schooltijd 


School is verplicht vanaf  6 jaar tot 18 maar kleine kinderen kunnen eerst kinderdagverblijf zitten en daarna tot 5 jaar naar het kleuteronderwijs gaan. De leerplicht begint met het gewoon lager onderwijs of buitengewoon lager onderwijs vanaf 6 tot 12 en daarna gaan de leerlingen naar het secundair onderwijs.

Een schooldag begint om 8 uur en eindigt om 15 uur en ten laatste om 19 uur. 

Scholen_+gewoon+voltijds2+secundair.jpg

In het secundair onderwijs zijn er drie opeenvolgende graden van twee leerjaren.
In de eerste graad zijn er twee leerjaren en twee stromen 

- Stroom Als de leerling geen problemen in het gewoon lager onderwijs heeft gehad.

- Stroom B Als hij wel problemen heeft gehad.

Vanaf de tweede graad kiest de leerling tussen 4 studierichtingen :

- Het Algemeen Secundair Onderwijs (ASO): het is een theoretische vorming om stevige basis te krijgen om hoger onderwijs te kunnen volgen.

- Het Technish Secundair Onderwijs (TSO): de aandacht gaat voor technisch-theoretische vakken.

- Het Beroeps Secundair Onderwijs (BSO): het is een vorming waarbij  jongeren een specifiek beroep aanleeren terwijl ze ook algemene vorming krijgen.

- Het kunstsecundair onderwijs (KSO): een zeer ruime vorming met vakken op kunstgebied.              De algemeen structuur van het onderwijs in Vlaanderen. Hervorming van het onderwijs


Op 4 juni 2013 keurde de Vlaamse regering het masterplan voor de hervorming van het secundair onderwijs in Vlaanderen. 

hervorming.png

Vlaanderen zal tegen 2020 uitmunten. In het eerste jaar is er voor de leerlingen een keuzemogelijkheid voor 5 uur keuzegedeelte en er zijn 27 uur algemene vorming. In het tweede jaar hebben ze 25 uur algemene vorming plus 7 uur keuzegedeelte.

Volgens de Vlaamse regering zijn er immers te veel studiegebieden (29). De regering wil uiteidenlijk komen op 8 verwante studiedomeinen.

Het onderwijs zal praktischer zijn dan theoretisch. Er komt dus geen gemeenschappelijk basisinhoud.

De bedoeling is dat jongeren zichzelf meer leren vertrouwen en moeten hun leervermogen kennen. Ze moeten ontdekken wat hen interesseert en wat hun eigen mogelijkheden zijn.


Smartschool

smartschoolaaappp.jpg


Er is een electronisch leerplatform waarop de ouders de cijfers van de kinderen kunnen bekijken.

Dit is smartschool. Leerlingen en leerkrachten communiceren op dit platform om oefeningen te maken, informatie te krijgen en testresultaten te ontvangen.

Het wordt gebruikt in het secundair onderwijs. Er is nu een app voor de ouders, de leerlingen en de leerkrachten. 


Smartboard

                                                                        

smartiboard.jpg

                                Dat is een digitale versie van het klassieke schoolbord. De meeste  leerlingen leren op een smartboard of een tablet. 

                               Dankzij deze methode zijn ze meer geïnteresseerd en ze hebben betere resultaten. Het is ludieker dan een klassieke schoolbord.

                                       

               Naar school in Nederland


Een schooldag begint om 8:30 uur en eindigt om 15:15. Vanaf 15:30 tot 18 uur zijn er naschoolse activiteiten maar het is heel duur en niet alle leerlingen kunnen zich die activiteiten veroorloven.

Het onderwijs wordt niet berekend in aantal dagen zoals in Vlaanderen maar in het aantal uren les dat leerlingen moeten hebben per jaar. Bijvoorbeeld een leerling die de kleuterschool en lager onderwijs heeft volbracht, moet na 8 jaar 7520 uur les heeft gehad.

Sinds 2011 wil de regering doorlopende dagen instellen met een korte lunchpauze om vanaf 14:00 uur de school te kunnen verlaten.

Er zijn geen verplichte uniformen maar in sommige scholen zijn er kleurencodes.

70 procent van de scholen in Nederland zijn privéscholen. Hoewel schoolinstellingen een grote pedagogische autonomie hebben, moeten de openbare scholen en de privéscholen hetzelfde curriculum volgen.

Regios-Nederland-253x300.jpg

                 Nederland is verdeeld in drie regio's: het noord, zuid en midden.

                 Er zijn verschillende vakantieperiodes per regio, de vakantie is dus niet algemeen geregeld zoals in Vlaanderen of Suriname Schooltijd van een leerling


School is verplicht vanaf 6 tot 18 jaar maar kinderen kunnen vanaf de leeftijd van 2 of 3 jaar naar de peuterspeelzaal gaan.

Daarna gaan ze naar de basisschool. Er zijn 8 groepen. De eerste en de tweede zijn de kleuterklassen. Vanaf de derde groep leren de kinderen lezen, schrijven en rekenen.

Na de basisschool kunnen de leerlingen kiezen uit vier schoolsoorten: Praktijk Onderwijs, Voorbereidend Middelbaar BeroepsOnderwijs (VMBO), Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs (HAVO) en Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs (VWO). De looptijd hangt van de studierichting af.

HAVO duurt bijvoorbeeld 5 jaar en het is een voorbereiding om naar het hoger onderwijs te gaan.

Tenslotte vanaf 18 jaar mogen de leerlingen naar de universiteit gaan. Er zijn universiteiten in Amsterdam, Rotterdam, Eindhoven, Utrecht, Maastricht en in nog veel andere steden. De werking van de universiteit in Nederland is vergelijkbaar met die van België.

Vergelijkend overzicht

Suriname Vlaanderen Nederland 
Leerplicht  tot 12 jaar  tot 18 jaar tot 18 jaar
Schooltijd  8-13 uur  8-17 uur 8:30-15:15 uur
Schooljaar  oktober-augustus  september-juni september-juni
Schoolvakantie  dezelfde overal  dezelfde overal

verdeeld in drie regio's 

=> verschillende vakantiedatum 

Universiteit  één universiteit  5 universiteiten  14 universiteiten
Gratis onderwijs tot het secundair onderwijs  tot het secundair onderwijs inbegrepen  tot het secundair onderwijs inbegrepen
Uniform  overal verplicht  niet overal verplicht  niet overal verplicht

Conclusie 

Tot slot zijn er veel verschillen tussen het schoolsysteem in Suriname, in Vlaanderen en in Nederland door de manier waarop het curriculum wordt gegeven, de schootijd of de duur van het schooljaar enz.

In Europa varieert het onderwijs van jaar tot jaar in functie van hervormingen om een een ideale schoolsysteem te vinden dat zou worden aangepast aan alle leerlingen. 

Bronnen