U bent hier: Home / Onderwijs / Naar school

Naar school

Kinderen in verschillende delen van de wereld moeilijk toegang hebben tot school of zelfs helemaal niet vanwege hun status. Bovendien verschilt het curriculum van land tot land. Er zijn dus grote verschillen tussen het schoolsysteem in Suriname, in Vlaanderen en in Nederland. Hier is er een vergelijking.


Naar school in Suriname

drapousourimou.pngDe functionering van de school in Suirname


De kwaliteit en de beschikbaarheid van het onderwijs in Suriname variëren in functie van de woonplaats van de kinderen. Kinderen die in de scholen van de hoofdstad gaan hebben gekwalificeerd leerkrachten maar niet die in het binnenland gaan. Er zijn ongeveer 350 basisscholen in Paramaribo. Het schoolonderwijs is verplicht tot de leeftijd van 12 omdat het secundair onderwijs betaald wordt dus de kinderen moeten de school stoppen om hun ouders te helpen.

Eerst beginnen ze met het zingen van het volkslied (God zij met ons). Alle kinderen in Suriname tot en met een MULO-niveau moeten een schooluniform dragen om geen onderscheiden te maken. MULO is de afkorting van Meer Uitgebreid Lager Onderwijs. Dat is een Nederlands schooltype na de lagere school dat is ook een soort van technish onderwijs. 

            UniformSuriname&.JPG

Ze moeten stilte in hun klas gaan. Het schooljaar gaat vanaf oktober tot augustus. De school begint om 8 uur en sluit om 13 uur want het klimaat is tropisch dus het is te warm in de namiddag.

Suriname studenten.JPG


Op hun vierjarige leeftijd gaan de kinderen naar de kleuterschool en volgen hier een tweejarig programma. Het kost niets. Bijna de helft van de kleuterscholen behoort vaak tot een openbaar onderwijs. De andere kleuterscholen zijn vaak van religieuze gemeenten en worden gesubsidieerd door de overheid. Hier leren ze schrijven, een beetje berekenen en schrijven zoals in België.


Vanaf 7 tot 12 jaar volgen de studenten een lager onderwijs.Van meeste leerkrachten in het kustgebied zijn bevoegd. Er zijn verschillende talen in Suriname, dus kunnen de ouders beslissen waar hun kinderen zullen gaan en in welke taal ze zullen leren. 


Daarna gaan de leerlingen naar het secundair onderwijs waarop alleen het Nederlands wordt onderwezen. De tweede verplichte taal is het Engels of het Spaans. Het secundair onderwijs bestaat uit het Voortgezet Onderwijs voor Junioren (VOJ) en het Voortgezet Onderwijs voor Senioren (VOS).


Het VOJ bestaat uit een algemeen vormende studierichting MULO en beroepsgerichte opleidingen.
Bijvoorbeeld: Lager Technisch Onderwijs.


VOS bestaat ook uit algemeen vormende opleidingen en beroepsgerichte.
Bijvoorbeeld: Het Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs of het Natuurtechnisch instituut.

Logouniversiteit.png


In Suriname is er alleen maar een universiteit: Anton de Kom. Er zijn ongeveer dezelfde opleidingen zoals in België.

UniversiteitSuriname.jpg

 

 


Naar school in Vlaanderen


VlaamseStrijdvlag.svg.png


Schooltijd 


School is verplicht vanaf  6 jaar tot 18 maar kinderen kunnen naar de kinderdagverblijf gaan en daarna gaan ze naar het kleuteronderwijs tot 5 jaar. De leerplicht begint met het gewoon lager onderwijs of buitengewoon lager onderwijs vanaf 6 tot 12 en daarna gaan leerlingen naar het secundair onderwijs.

Een schooldag begint om 8 uur en eindigt om 15 uur en ten laaste om 19 uur. 

Scholen_+gewoon+voltijds2+secundair.jpg

In het secundair onderwijs zijn er drie opeenvolgende graden van twee leerjaren.
In de eerste graad zijn er twee leerjaren:

- Als de leerling geen problemen tijdens het gewoon lager onderwijs heeft gehad.

 -B Als hij problemen heeft gehad.

Vanaf de tweede graad kiest de leerling tussen 4 studierichtingen :

-Het AlgemeenSecundair Onderwijs (ASO): het is een theoretische vorming om stevige basis te krijgen om hoger onderwijs te volgen.

-Het TechnishSecundair Onderwijs (TSO): het  aandacht gaat voor technisch-theoretische vakken.

-Het BeroepsSecundair Onderwijs (BSO): het is een vorming waarop   jongeren een specifiek beroep aanleeren terwijl ze ook algemene vorming ontvangen.

-Het kunstsecundair onderwijs (KSO ): het is een  ruime vorming met kunstvakken.Hervorming van het onderwijs


Op 4 juni 2013 keurde de Vlaamse Regering het masterplan voor de hervorming van het secundair onderwijs.

hervorming.png

Vlaanderen zal tegen 2020 uitmunten. In de eerste jaar mogen de leerlingen kiezen 5 uur  keuzegedeelte en er zijn 27 uur algemene vorming.In de tweede jaar hebben ze 25 uur algemene vorming plus 7 uur keuzegedeelte.

Volgens de Vlaamse  regering zijn er te veel studiegebieden (29). De regering wil komen tot 8 verwante studiedomeinen.

Het onderwijs zal praktischer dan theoretisch zijn.Er komt dus geen gemeenschappelijk basisinhoud.

De bedoeling is dat jongeren kunnen zichzelf meer vertrouwen en moeten hun vermogen kennen. Ze moeten ontdekken wat hen interesseert en wat zijn hun  mogelijkheden.


Smartschool

smartschoolaaappp.jpg


Er is een electronisch leerplatform waarop de ouders kunnen de cijfers van de kinderen krijgen.

Het heet smartschool. Leerlingen en leerkrachten kunnen communiceren door deze platform om oefeningen te krijgen of om meer informatie te hebben.

Het wordt gebruikt in het secundair onderwijs. Er is nu een app voor de ouders, de leerlingen en de leerkrachten. 


Smartboard

                                                                        

smartiboard.jpg

                                Dit is een digitale versie van het klassieke schoolbord. Alle leerlingen leren op een smartboard of een tablet. 

                               Ze zijn dus meer geïnteressert en ze hebben goede resultaten. Het is meer ludieke dan een schoolboard.

                                       

               Naar school in Nederland


drapdrap.png


School begint om 8:30 uur tot 15:15.Vanaf 15:30 tot 18 uur zijn er naschoolse activiteiten maar het is heel duur en niet alle leerlingen zich kunnen veroorloven.


Het onderwijs wordt niet berekend in aantal dagen zoals in Vlaanderen maar in aantal uren dat studenten moeten hebben per jaar. Bijvoorbeeld een leerling die de kleuterschool en lager onderwijs heeft gedaan, moet na 8 jaar 7520 uur les heeft gehad.

Sinds 2011 wil de regering doorlopende dagen instellen met een korte lunchpauze om vanaf 14 : 00 uur de school te verlaten.

Er zijn geen verplicht uniformen maar in sommige scholen zijn er kleurencode.

70 procent van de scholen in Nederland zijn privéscholen. Hoewel er veel autonomie van de inrichtingen zijn, moeten de openbare scholen en de privéscholen dezelfde curriculum volgen.

Regios-Nederland-253x300.jpg

                 Nederland is verdeelt in drie regio's, het Noord, Zuid en Midden.

                 Er zijn verschillende vakantiedatum voor elke regio's niet zoals in Vlaanderen of Suriname.Schooltijd van een leerling


School is verplicht vanaf 6 tot 18 jaar maar kinderen kunnen naar het peuterspeelzaal gaan vanaf twee of driejarigen.

Daarna gaan ze naar de basisschool. Er zijn 8 groepen. De eerste en de tweede zijn de kleuterklassen. Vanaf de derde groep leren de kinderen lezen, schrijven en rekenen.

Na de basisschool kunnen de leerlingen kiezen uit vier schoolsoorten :Praktijk Onderwijs, Voorbereidend Middelbaar BeroepsOnderwijs (VMBO), Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs (HAVO)en Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs (VWO). Het looptijd hangt van de studierichting af.

Bijvoorbeeld: HAVO duurt 5 jaar en het is een voorbereiding om naar het hoger onderwijs te gaan.

Tenslotte vanaf 18 jaar mogen de leerlingen naar de universiteit gaan in Amsterdam, Rotterdam, Eindhoven, Utrecht, Maastricht en nog steeds veel andere steden. Het functionering van de universiteit in Nederland is vergelijbaar met die van België.

Vergelijkend overzicht

Verschillen Suriname Vlaanderen Nederland 
Leerplicht  Tot 12 Tot 12 Tot 18 
Schooltijden  8-13 uur  8- 17 uur 8:30-15:15 uur
Schooljaar  Oktober-augustus  September-juni September-juni
Schoolvakantie  Dezelfde overal  Dezelfde overal

Verdeelt in drie regio's 

=> verschillende vakantiedatum 

Universiteit  Een universiteit  Aantal universiteiten  Aantal universiteiten. 
Gratis school  Tot het secundair onderwijs  Tot het secundair onderwijs inbegrepen  Tot het secundair onderwijs inbegrepen
Uniform  Overal verplicht  Niet overal verplicht  Niet overal verplicht

Conclusie 

Tot slot zijn er veel verschillen tussen het schoolsysteem in Suriname, in Vlaanderen en in Nederland door de manier waarop de curriculum wordt gegeven, het schootijd of het schooljaar enz.

 In Europa varieërt het onderwijs jaar per jaar in de loop van hervormingen om een een ideal schoolsysteem te vinden die zou worden aangepast aan alle leerlingen. 

Bronnen