U bent hier: Home / Natuur / Natuurrampen

Natuurrampen in Nederlandstalige gebieden

Natuurbranden, tornado's, aardbevingen, orkanen... al die gebeurtenissen, die catastrofale gevolgen hebben in de getroffen omgevingen, worden natuurrampen genoemd. Die rampen nemen voortdurend toe en zijn het gevolg van de opwarming van de aarde. Deze webpagina bestaat om mensen bewust te maken van de ernst van deze werelwijd kwestie door middel van drie voorbeelden van grote natuurrampen die Nederlandstalige gebieden hebben verwoest.

Vlaanderen 

Het Pukkelpop festival

Het is een driedaags muziekfestival dat jaarlijks door de Humanistische Jongeren in Hasselt wordt georganiseerd. In augustus 2011 heeft een storm het festival getroffen. Ondanks de korte duur had de storm de tijd om 5 mensen te doden. Er vielen ook 140 gewonden, waarvan 9 zwaargewonden: vijf MUG (Mobiele Urgentiegroep)-eenheden werden ter plaatse gestuurd. Wat de schade betreft, zijn verschillende feesttenten, schermen en bomen op mensen gevallen. 

Wateroverlast in Vlaanderen


In juli 2014 werden gebieden zoals Leuven, Lembeek, Strombeek en Hal, die in Vlaams-Brabant en in West-Vlaanderen liggen, door een zware regenval getroffen. Die overstromingen werden door een gestage regenval veroorzaakt tijdens welke meer dan 70 liter water in 20 minuten zijn gevallen. Gelukkig vielen er geen doden, alleen lichtgewonden, maar de schade was rampzalig voor de bevolking : er waren veel ondergelopen kelders, modderstromen en omgewaaide bomen, wat tot het sluiten van verschillende belangrijke wegen leidde.

                 

                                                                                                                                 Snelweg niet ver van Brussel onder water.

Nederland

Watersnoodramp van 1953

De watersnoodramp is een heel zware ramp die tijdens de nacht van 1 februari 1953 heeft Duitsland, Groot-Brittannië, België en Nederland geraakt. In Nederland hebben de overstromingen de provincies Zeeland, Noord-Brabant en Zuid-Holland bereikt. 

Oorzaken 

Deze ramp was een combinatie van overstromingen veroorzaakt door de zee en een storm.

 • Springvloed: het gebeurde tijdens het hoog water en het waterpeil kwam tot 455 centimeter hoger dan normaal.
 • Stormvloed: de wind werd door een orkaankracht veroorzaakt
 • De dijken waren te lage en te zwakken.

Gevolgen  

De ramp had een enorme impact op de bevolking:

 • 800 kilometer dijk beschadigd.                                                                
 • 100 000 mensen hebben hun huizen en bezittingen verloren.                     
 • Tienduizenden dieren verdronken.                                                                     
 • Er vielen 1835 doden in Nederland

Internationale hulp

Hulp kwam uit allerlei landen: genietroepen werden door Frankrijk gestuurd en bouwmaterialen en prefab-huizen werden door Scandinavische landen gestuurd. In totaal, 62,5 miljoen euro werden voor de slachtoffers opgehaald.

Het Deltaplan 

De ramp was de aanleiding voor de ontwikkeling van sterk verbeterde kustverdediging met de bouw van uitgebreide stormvloedkering.
De Deltaplan (Deltawerken) is het grootste verdedigingssysteem in de wereld ter bescherming tegen hoogwater vanaf de zee. Het bestaat uit in 13 dijken, dammen en stormvloedkeringen.

Sint-Maarten

Sint-Maarten is één van de vijf eilanden van de Nederlandse Antillen die liggen in de Caraïbische Zee. Het is belangrijk om te weten dat het een eiland is dat in twee staten is verdeeld; het Franse deel dat meer dan 35 000 inwoners telt en het Nederlandse deel dat ongeveer 39 000 inwoners telt.

  

Orkaan Irma

Het is de zwaarste orkaan gemeten van categorie 5 sinds orkaan Allen in 1980. De orkaan begon zijn weg op 30 augustus tot 12 september en op 6 september heeft het oog Sint-Maarten bereikt. In totaal heeft de orkaan meer dan 10 gebieden (Cuba, Florida, Puerto Rico...) getroffen

Schade  

Met windstoten tot 297 km/u en omdat het oog van de orkaan net boven het eiland was, was de schade catastrofale: 

 • Twee dagen lang had het eiland geen toegang meer tot drinkwater vanwege het feit dat 12 van de 15 waterreserves werden verwoest.
 • De vernietiging van de thermische centrales heeft tot een volledige stroomuitval geleid en bovendien waren de telefoonlijnen niet langer beschikbaar. 
 • De internationale luchthaven "Princess-Juliana" was verwoest dus vliegtuigen konden niet meer landen. 
 • De haven en alle boten werden vernietigd.

 

                Luchthaven "Princess-Juliana" en de haven na de orkaan.

Een paar dagen later  hebben de autoriteiten helaas gezien dat 95% van het eiland vernietigd was. Wat de menselijke tol betreft, telden ze 4 doden en 43 gewonden, waarvan 11 zwaargewonden. 

Internationale hulp

Door alle problemen was het moeilijk om eerste hulp op het eiland te krijgen maar dankzij een paar helikopters en de bouw van een luchtbrug kon hulp het eiland snel bereiken. Gezien de ernst van de ramp werd internationale hulp gedwongen om in te grijpen om de bevolking te helpen. Hiervoor was de tussenkomst van Het Nederlandse Rode Kruis noodzakelijk. Meer dan 250 vrijwilligers werden ter plaatse gestuurd om noodpakketten, water en voedselvoorraden uit te delen: onder deze noodpakketten zijn er 1.686 keukensets, 3.320 jerrycans en 504 hygiënekits voor reiniging en sanitaire voorzieningen. Deze donatie werd vervolgens aangevuld met onderdaksets waarmee bewoners hun huizen konden herbouwen. Bovendien hebben ze meer dan anderhalf miljoen fondsen verzameld.                                                          

        

Het Nederlandse Rode Kruis dat voedsel, water en geneesmiddelen aan de slachtoffers uitdeelt.

Twee dagen na de orkaan is koning der Nederlanden Willem-Alexander naar het eiland gegaan om de schaden te zien en om de slachtoffers te ondersteunen. Tijdens het bezoek heeft de koning een radio-interview voor NPO radio-1 gegeven waar hij heeft gezegd dat  "Overal waar je kijkt zie je vernieling en ontreddering". Bovendien voegde hij dat "Aan de andere kant zie je ook veel mensen die hard bezig zijn met  opruimen en die zeggen we staan schouder aan schouder, we gaan het eiland weer opbouwen. Er is geloof in de toekomst en dat is mooi om te zien" toe.

        

Koning Willem-Alexander tijdens zijn ontmoeting met de slachtoffers van Sint-Maarten.

Tot op heden is er nog veel te herbouwen op het eiland maar dankzij donaties en hulp van over de hele wereld zullen ze deze ramp kunnen overwinnen.

De opwarming van de aarde: een werelwijde kwestie

Al deze rampen hebben één ding gemeen: water. In de afgelopen jaren zijn overstromingen, zoals in 1953 en in 2014,  in orkanen, tornado's, tsunami's veranderd. Deze gebeurtenissen zijn het gevolg van klimaatverandering; 220 miljoen is het aantal mensen dat sinds het jaar 2000 jaarlijks door een natuurramp wordt getroffen . Hoewel natuurrampen vaak met water verband houden, zijn er veel andere zoals geïllustreerd op de grafiek vastgesteld door "The Center for Research on the Epidemiology of Disasters" hieronder:

410 was het aantal wereldwijde natuurrampen tussen 2000 en 2007. "The Center for Research on the Epidemiology of Disasters" heeft geconstateerd dat dit aantal nu wordt in 3 jaar, in plaats van 7 jaar, bereikt. 

In tegenstelling tot wat president Trump denkt, is de opwarming van de aarde een echte werelwijde kwestie die we het allemaal serieus moeten nemen.

Bronnen